Đái bắn
{lò so}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Cái của quý của đàn ông.

Bụng to lò so thụt.

đăng bởi thaitrungsu đến từ thaitrungsu (March 17, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lò so"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com