vitamin D
{lòi dom}
1

bị hành hạ đến lòi miếng thịt ở lỗ đít. Tương tự như "phọt cứt".

_Đánh lòi doom nó đi bà con ơi.

đăng bởi Donnie_Arc đến từ Wonderland a.k.a HVD (October 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lòi dom"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com