wuôn cúp
{ló}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

Từ địa phương: thóc (hạt lúa chưa xay)

Phải trữ ít ló để làm giống

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ló"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com