chạy
{lóc chóc}
1

những đứa trẻ không coi ai ra gì, lanh chanh lóc chóc cho nó ăn cóc. Lộn xộn

Mấy đứa này đi chỗ khác cho bác ngủ, tụi bay đúng lóc chóc lanh chanh quá tao đá chết m... bây giờ

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 13, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lóc chóc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com