đâm đít
{lóc xọ}
Nguồn gốc hình ảnh
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

/xóc lọ/ tương đương với:
1, ~ Thẩm du
2, ~ Shock hàng ~ chơi nổi

- [...] mày thích xóc lọ à (trích hải phòng sao :)) )
- Đêm nào cũng lóc xọ hã, sao đến là tiều tụy :")

đăng bởi tr0nhehe đến từ Ls (November 25, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lóc xọ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com