uống sâm
{lót tay}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

ám chỉ hành động hối lộ

H giúp G đánh tháo lô hàng linh kiện đươc lót tay cả chục triệu đồng

đăng bởi thich đến từ thang long (November 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lót tay"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com