xám hồn
{lông-đền}
1

cái này là cái zòng lót ở giữa mí kon ốc, nhưng có nghĩa là mấy chú ăn nhậu, tới lượt mình thì để lại nhiều quá.

1000% đéo để lông-đền nha!!!!!!!!

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (August 03, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lông-đền"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com