pó chim
{lúa}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

nhà quê, về cách ăn mặc hay cách xử sự không giống dân ở thành phố lớn. Không nên dùng một cách tùy tiện, sẽ mang tính xúc phạm đến người nghe nếu người nghe thật sự đến từ nơi xa thành phố lớn.

Mặc đồ ghê quá ông ơi, lúa quá!

Không biết xài máy photocopy hả? Lúa vậy pa?

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 19, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lúa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com