bj
{lý mạc sầu}
1

Chỉ tâm trạng của ai đó đang rất buồn bã, thê lương, ủ dột

- Dạo này moc chỉ chơi với lí mạc sầu thui

tags thê cám
đăng bởi moc đến từ dia nguc (November 06, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lý mạc sầu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com