thúi
{lĩ}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả chửi rủa
1

đỉ

nhỏ kia nhìn y chang lĩ

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (April 16, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lĩ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com