tới
{lượn}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Từ này chỉ việc bỏ đi chỗ khác , gần nghĩa với phắn

"em lượn đây" có nghĩa là em đi chỗ khác đây. Câu hay gặp thấy nhất: "Thôi, mày lượn đi cho nước nó trong"

đăng bởi quocboy đến từ Việt Nam (March 09, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lượn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com