ăn sushi
{lấy số}
1

TL chỉ hành động của kẻ chưa có số má trong giang hồ thực hiện với người đã có số má,nhằm lấy số của người đó về cho mình.

Lâm chín ngón đã từng lấy số của đại ca thay nhưng không thành công

đăng bởi kukhenh38 đến từ vinh city (October 09, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lấy số"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com