lên xe hoa
{lật bùa}
Nguồn gốc trường lớp - học đường
Hậu quả vô hại
1

chỉ hành động quay bài trong giờ kiếm tra hay phòng thi

- Êh, bí quá rồi, quay bùa thoy tụi bay ơi
- Uh, ko quay cũng zero, thà quay sướng hơn

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (October 25, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lật bùa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com