c
{lắc nhân sâm}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

thủ dâm của nam giới

Nhớ trong đoàn đội ngày xưa có bài hát:

cùng quây quần ta vui vui vui, cùng nhau lắc nhân sâm sâm sâm!

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 14, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lắc nhân sâm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com