trung tiện
{lặn}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Động từ : - nghĩa đen : bơi sâu xuống nước (swim under water)
- nghĩa lóng : đi đâu mất , không ai gặp 1 thời gian dài

lúc này ,lặn đâu mất tiêu vậy ku?

đăng bởi osamabim đến từ G.G. (March 31, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lặn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com