a rùi
{lọc, lọc lệch mặt, lọc chó}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả vô hại
1

Lọc có nghĩa là làm sạch, làm hết dơ 1 cái gì đó

Khi nói chuyện kiểu điên, kiểu mới thì người ta thường nói nhảm một câu vô ý nghĩa nào đó. Khi nói xong người ta thường la to: Lọc điên, lọc chó, lọc nghệch.
Bọn Như thợ may chó độn quá. Lọc chó!
Khẩu ngữ Việt hiện nay tồi tệ quá. Lọc nghệch!
Đạo đức Việt (1 số ít thôi) suy đồi. Lọc hèn độn.

đăng bởi Long Bình đến từ TP.HCM (September 13, 2014)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lọc, lọc lệch mặt, lọc chó"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com