đụng hàng
{lồi lõm}
1

chỉ thái độ khiêu khích, sấc láo

Thái độ lồi lõm như thế này có đáng chém không ạ?

thằng admin vừa bị tao đập cho vỡ alô vì thái độ lồi lõm

đăng bởi TPro đến từ Hell (October 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lồi lõm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com