thông thầu
{lồn}
1

Chỉ âm hộ của người phụ nữ

Lồn con này bót lắm

đăng bởi Innocent đến từ Innocent (September 22, 2009)
2

Chỉ sinh dục chị em

Lồn to như lồn bò!

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lồn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com