vịnh
{lộc}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả vô hại
1

chỉ việc thành công bất ngờ, ngoài dự tính.

_Thằng A bèo nhèo vậy mà được thăng chức, có lộc ghê.

tags hên xui
đăng bởi Donnie_Arc đến từ Wonderland a.k.a HVD (October 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lộc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com