{lộn đò}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả vô hại
1

nói lái của từ " Đọ lồn "

Thúy kiều cùng với Thúy vân
ăn no rửng mỡ ra sân lộn đò

đăng bởi nTa đến từ NS Family (September 28, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lộn đò"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com