giỡn hả bưởi
{lởm}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chỉ thứ gì đó kém chất lượng,ko được đảm bảo !

Con hàng đó lởm lắm anh ạ !

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 18, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lởm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com