Lốp căng
{lợn rừng}
Nguồn gốc đồng âm
Hậu quả vô hại
1

dừng lại đi

anh ơi!đến rồi.Lợn rừng,lợn rừng...

đăng bởi mocking đến từ from the hell (August 08, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lợn rừng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com