khái
{lục tốn}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chỉ sự tốn kém

sinh viên thuê nhà trọ như em mỗi tháng 500k thì lục tôn quá!

đăng bởi thich đến từ thang long (November 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lục tốn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com