STRYM
{lựu đạn sét}
1

chỉ người hay nhiều chuyện, hay nổ, vì trái lựu đạn mà còn bị sét thì hay nổ bất tử lắm

Con mẹ Tám đầu hẻm là con mẹ lựu đạn sét, "lựu đạn" nó, chuyện gì cũng nói cho người ta biết.

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (September 29, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lựu đạn sét"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com