máu
{lỳn}
1

Phát âm trệch từ lồn: bộ phận sinh dục nữ

Lỳn to thế! He he

tags sex lồn cave
đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lỳn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com