chán thở
{la hán đẩy xe bò}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

kiểu quan hệ tình dục mà người nữ chống 2 tay xuống đất, người nam giữ hai chân và thâm nhập từ phía sau, trông như ông la hán đang đẩy xe bò

Mày ơi, phim này nó chơi thế la hán đẩy xe bò này!!

đăng bởi Hà Nội 1 đến từ Hà Lội (April 04, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "la hán đẩy xe bò"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com