tới
{lacoste}
Nguồn gốc đồng âm
Hậu quả phù mỏ
1

lacoste = áo cá sấu (1)
sấu = xấu (2)
Từ (1),(2) => xấu

- Ngó em kia thử xem nào
- Giời ạ, lacoste quá đê

đăng bởi KulJ đến từ Sài Gòn (December 18, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lacoste"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com