wtf
{lanh chanh}
1

Dụng ý chê tránh sự nhanh nhẩu quá mức

Việc đó của tôi, ông lanh chanh làm gì

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lanh chanh"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com