xám hồn
{less}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả vô hại
1

=lessbian, chỉ phụ nữ có xu hướng tình dục với người đồng giới

Less is a free

đăng bởi vinhsieusao2504 đến từ HN (October 03, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "less"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com