gà công nghiệp
{li vơ phun}
1

Chỉ sự nôn mửa (Liverpool)

Đi tàu xe không quen thể nào cũng li vơ phun thôi

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "li vơ phun"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com