tú quyên vo tròn
{liên xô chấm mỹ}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả vô hại
1

liên xô chấm mỹ = lx.us = lauxanh.us

Vào liên xô chấm mỹ xem tin tức và ... thực hành.

đăng bởi vitcon đến từ Voz, FCVN (November 29, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "liên xô chấm mỹ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com