lên đường
{liếm đít}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả chửi rủa
1

từ thô tục, chỉ người ăn bám, theo gót, chạy theo, thua thiệt người khác

Hạng người như mày chỉ có liếm đít cho nó.

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "liếm đít"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com