Xuống suối vàng
{liệt con chuột}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

không hẳn liên quan đến dương vật, có thể dùng trong trường hợp không thể làm nổi việc gì.

Đi nhậu không?

Không, tao hôm nay liệt con chuột rồi, đi không nổi đâu

đăng bởi tinh_buon_hcm đến từ HCM city of course (March 28, 2008)
2

làm cho con dương vật mình bị như thế nào đó khác với con chuột bị liệt

quýnh nó cho nó liệt con chuột luôn, mai mốt khỏi có con chuột con nào được sinh

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 28, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "liệt con chuột"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com