hàng ngon
{lu xu bu}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

từ dùng để chỉ ai đó cứ quanh quẩn xung quanh mình những lúc mình đang bận tối mắt tối mũi

- Thằng này lu xu bu quá nha, biến cho tao nhờ!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 27, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lu xu bu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com