trung tiện
{lun}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

viết tắt của chữ "luôn"

cho mì chít lun

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (February 23, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lun"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com