thông thầu
{luxubu}
Nguồn gốc ngoại ngữ đồng âm chửi rủa
Hậu quả vô hại
1

tùm lum tùm la, lu bu, nhiều thứ, rắc rối, rối rắm, có khi có cả vớ vẩn linh tinh, ko rõ ràng cái gì (còn đc nói là luxabu)

dạo này tớ có nhiều chuyện luxubu lắm

đăng bởi Lê Minh đến từ Phan Thiết (December 21, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "luxubu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com