xé vé
{mà lị}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

từ dùng để nhấn mạnh sự chắc chắn, đây là ngôn ngữ thuần Nam Bộ

Giỏi quá ta
Tao mà lị!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "mà lị"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com