S
{màn hình phẳng}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả chửi rủa
1

Ý nói phụ nữu người gầy, ngựuc không nở nang

Em Ly còi người màn hình phẳng quá

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "màn hình phẳng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com