Lọa
{mày hả bưởi}
Nguồn gốc thán từ chửi rủa
Hậu quả vô hại
1

Câu cảm thán tương tự như: \"Cho mày chết\" hoặc \"Chết mẹ mày chưa\".

Giống các ví dụ của "Cho mày chết"

đăng bởi Katatunix đến từ Viva Emptiness (September 27, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "mày hả bưởi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com