chơi
{mám vố}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả hậu quả khó lường
1

dùng để chỉ những ai làm việc tào lao, ko đâu ra đâu

thằng mám vố kia, ai cho mày chạy xe tao!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (October 25, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "mám vố"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com