đống thịt
{máy đầm gầm thoáng}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả vô hại
1

chỉ phụ nữ đẹp, nữ tính, sexy

Co nhỏ đó trông cũng máy đầm gầm thoáng ra phết.

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "máy đầm gầm thoáng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com