giang hồ gốc
{máy bay bà già}
1

Chỉ phụ nữ lớn tuổi hơn nhân ngãi của mình, dùng kèm với phi công trẻ. Về độ chênh tuổi để bị gọi là 'máy bay' thì chưa xác định, tùy hỷ của kẻ phát ngôn.

A: Tao yêu chị ấy mất rồi, chị ấy rất từng trải và biết chiều chuộng ....
B: Chúc mừng gia nhập hội phi công trẻ lái máy bay bà già LoL

đăng bởi foggyflute đến từ HCM (July 13, 2008)
2

chơi hay sử dụng những vật phế thải, quá đát không còn mới nữa. hàng sicônhen mà

hôm wa thấy thằng Ròm nó đi với máy bay bà già vô wán tư bi da hát karaoke đó tụi bây

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 28, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "máy bay bà già"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com