cọp dê
{mèn ơi}
Nguồn gốc thán từ
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chỉ sự ngỡ ngàng

mèn ơi, tao vừa làm rớt cái li

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 09, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "mèn ơi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com