Tinh tướng
{mít đặc}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả phù mỏ
1

nói lái lại là: mắc địt

trong người có gas, phải thải ra bằng hậu môn

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (September 19, 2009)
2

Ý nói không có trí thông minh.

Ăn rồi học mà đầu óc cứ mít đặc

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "mít đặc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com