gãy
{mòn đầu}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

không còn hứng thú nhiều trong chuyện chăn gối, hoặc muốn nhưng sức khỏe và tuổi tác không cho phép

anh Lý Bà Ba ơi, đi chơi đêm với tụi em không?

Thôi, anh mòn đầu rồi mấy chú ơi... anh ở nhà với mẹ

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (March 26, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "mòn đầu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com