what the fuck?
{mòng}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả chửi rủa phù mỏ
1

những người nhiều chuyện

mấy con mòng đó

đăng bởi thienvy2001 đến từ USA (June 10, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "mòng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com