đi Dĩ Vãng
{món bốc mả}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chỉ xương xẩu còn lại của nồi nước dùng

Đêm khuya ra gọi mấy đĩa bốc mả gặm là sướng.

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "món bốc mả"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com