sạc pin
{mõi}
1

móc túi

xuất xứ: Hải Phòng khoảng 1945

mõi sò quỷnh lục địa đi kỳ bẻo

- móc túi tên nhà quê này lấy tiền, đi chơi bạc

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (April 05, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "mõi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com