xé vé
{mù co}
1

láy lại nghĩa là mù c...

Ê, mày là gì tao vậy???
Im, tao đang \\\"mù co\\\" mày.
Hả!!!

đăng bởi AcQuy đến từ Dia Nguc (October 20, 2010)
2

láy lại nghĩa là mù c...

Ê, mày là gì tao vậy???
Im, tao đang \\\"mù co\\\" mày.
Hả!!!

đăng bởi AcQuy đến từ Dia Nguc (October 20, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "mù co"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com