ngủm
{múc}
1

đánh một ai đó

múc thằng đó cho tao!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 15, 2010)
2

từ miền Nam dùng để chỉ hành động lấy 1 thứ gì đó ra khỏi 1 vật chứa vật đó

múc cơm ra cho tao ăn coi!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "múc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com